Om alle inhoud te kunnen zien hebt u de actuele versie van Adobe Flash Player nodig.

Home Nieuws Agenda Orkesten Geschiedenis Repertoire Het orkest Het Ensemble "De Notenkrakers" Bestuur Accordeonles bij Accordia Lespakketten Media CD Foto's Youtube Foto archief Youtube-archief Accordia zoekt... (spelend) Lid worden Club van 50 Contact Tarieven voor concerten muziekwerken beluisteren PLAY-IN AVG Privacy Policy 

Geschiedenis

Eind 1944 was Marinus Schoormans op familiebezoek in Breda waar hij bij toeval een accordeonorkest hoorde spelen. Hij was daarvan zo onder de indruk dat hij zich afvroeg of zoiets in Eygelshoven ook mogelijk zou kunnen zijn.Thuis gekomen is hij op de fiets door Eygelshoven gereden waar hij, zodra hij uit een van de huizen accordeonmuziek hoorde klinken, aanklopte en hij probeerde de accordeonist(e) “warm” te krijgen om mee te werken aan de oprichting van een “eigen” accordeonorkest. Al met al duurde het 7 maanden alvorens hij genoeg spelers bij elkaar had om in de huiskamer van huize Schoormans te starten met de repetities.Op 25 mei 1945 werd de vereniging (nog wel niet erg groot) opgericht en een bestuur gekozen. Toen nog Muziekvereniging Accordia Eygelshoven was een feit!Om geld voor de vereniging bij elkaar te krijgen heeft dhr. Schoormans heel wat jaren oud papier opgehaald. Ook heeft hij voor het hout gezorgd dat nodig was voor het maken van de muzieklessenaars en deze samen met een timmerman gemaakt. De kosten betaalde hij uit zijn eigen (smalle) beurs.Circa een jaar na de oprichting werd het nabij gelegen dorpscafè, Hermans aan de Hoofdstraat(nu Veldhofstraat), gekozen als verengingslokaal. Hierna duurde het niet lang of er werden onder, leiding van dhr. W. Jacobs, de eerste successen behaald. Tussen 1952 en 1966 werden le prijzen gewonnen op verschillende landelijke en regionale concoursen, vaak met inbegrip van de dirigentenprijs. In Eindhoven promoveerde de vereniging in 1955 naar de ere-afdeling en vier jaar later op een concours in het eigen Eygelshoven (Kerkrade) in 1959 naar de superieure afdeling.Op het wereldmuziekconcours te Kerkrade in 1966 behaalde “Accordia” een 2e prijs.Hierna volgde voor de vereniging een inzinking. Het dieptepunt beleefde de vereniging in 1968. De vereniging had nog maar enkele leden en het bestuur bestond uit 2 personen. Aan de vooravond van het 25- jarig bestaan, dat in december 1970 groots werd gevierd, volgde een opleving dankzij de grote inspanningen geleverd door het bestuur o.l.v. de onvermoeibare (ere)voorzitter mevr. Truus LipsEen nieuw tijdperk van bloei brak aan. “Accordia” bereikte in 10 jaren weer de top. Onder leiding van erelid en dirigent dhr. H. Luesink, behaalde het A-orkest vele geweldige resultaten. *1971 te Someren in de 2e afdeling de le prijs*1972 te Born de le prijs met promotie, *1973 te Bonn (Duitsland) de onderscheiding met het predikaat “ausgezeignet”,*1974. te Kerkrade op het de 2e divisie een 2e prijs*1977 te Rotterdam de 1e prijs met lof van de jury. *1984 werden zowel het A- als B-orkest officieel op het stadhuis van Kerkrade ontvangen n.a.v. op het bondsconcours te Zundert behaalde resultaten. In hetzelfde jaar werden door de NCRV opnamen gemaakt welke later via de radio werden uitgezonden.*1986 werd het A-orkest in de hoogste afdeling landskampioen met het ongekend hoge aantal van 347 van de 360 te behalen punten.*1988 werd door de vereniging in een studio een professionele geluidsopname gemaakt die in de vorm van een muziekecassette werd uitgegeven*1989 werd Accordia tijdens het l WMC te Kerkrade “wereldkampioen in de hoogste afdeling sectie accordeon. Accordia ging daarbij strijken met de felbegeerde kampioenswimpel. Accordia behaalde tijdens dit WMC 329,5 punt (eerste prijs met lof).Ongetwijfeld was dit tot heden het grootste succes van de vereniging. *1993 te Dieren, behaalde Accordia met 310,5 punt het hoogste aantal punten van die dag en het op een na hoogste aantal van alle in 1993 gehouden concoursen, dus tweede op de Nederlands ranglijst. Ook de jeugd toonde interesse deel uit te maken van Accordia. Daar echter het niveau van het orkest te hoog lag voor de jeugdige deelnemers werd op 1 februari 1978 het jeugdorkest opgericht, in 1980 nam het jeugdorkest onder leiding van dhr. Piet Janssen te Bom voor het eerst deel aan een concours in de testklasse en promoveerde hierbij naar de 2e divisie.In 1983 werd dhr. H. Königs dirigent van het jeugd orkest Op dit moment maakt het jeugdorkest deel uit van de 2e divisie. Men concerteerde op vele plaatsen in binnen- en buitenland. Op een concertreis naar Aesch bij Bazel kreeg de vereniging van de kerkelijke autoriteiten toestemming om in de kerk van Aesch te musiceren. Het was voor het eerst dat een accordeon orkest daar een eucharistieviering opluisterde.Per 1 januari 1990 heeft dhr. H.Königs de dirigeerstok overgedragen aan Dhr. Degens. Tijdens het concours in 1993 werd het B-orkest vanuit de testdivisie in de 3e divisie geplaatst.In 1998 gaf Dhr. H. Luesink na vele succesvolle jaren, de dirigeerstok van het A-orkest over aan dhr. B.Degens. Om continuïteit van de vereniging te handhaven werd op dit moment ook besloten om A- en B-orkest samen te voegen. Tevens werden er een spelersgroep en Ensemble in het leven geroepen.Sinds 2001 zit de vaart bij Accordia er weer goed in. Zo goed, dat werd besloten om weer als vanouds met een A- en B-orkest te gaan werken. Daarnaast wordt ook nog gemusiceerd in ensemble-verband. Tijdens het bondsconcours te Arkel in december 2001- werden zowel het A-okest (olv. Dhr. B.Degens) als het ensemble van uit de testdivisie in de eerste divisie geplaatst.In 2003 ging het roer volledig om, Accordia's dirigent (Bert Degens) kon niet langer zijn drukke werkzaamheden combineren met de “verenigingsverplichtingen” en droeg met een aardige staat van diensten het stokje over aan dirigent Jan Zaad. Onder leiding van laatstgenoemde behaalde Accordia in 2004 het hoogste aantal punten in de eerste divisie en werd dus landskampioen. Verder werd onder leiding van Jan Zaad de jubileum-cd , “Accordia” vlucht door de tijd, opgenomen. Deze cd bevat behalve de toen opgenomen werken twee orginele opname van het Accordia uit 1966 en 1989. Het B-orkest dat olv. Rianne Kersten-Ruffini stond en Accordia's kweekvijver voor beginnende accordeonisten was werd in 2005 ontbonden wegens het uitblijven van “jonge aanwas”.In 2008 nam Accordia afscheid van Jan Zaad en kwam het A-orkest weer onder leiding van “oud-gediende” Bert Degens. Dit was ook het moment dat onder “aanvoering” van Bert Degens werd gestart met “Visie 2012”. Een project dat de basis moest / moet vormen voor een “jeugdige” toekomst van Accordia. In het kader daarvan heeft de vereniging nu onder andere haar eigen opleiding, zijn sponsortrajecten aangezet en werden/worden scholen bezocht om de jeugd meer vertrouwd te maken met het accordeon.In januari 2011 nam Bert Degens na drie drukke, inspannende Accordia jaren afscheid van de vereniging. Het directiestokje werd daarbij overgedragen aan Maurice Kersten die tot dat moment als spelend lid en voorzitter aan de vereniging verbonden was en daarnaast al enkele jaren als dirigent het ensemble Da Capo dirigeerde. Het oud-leden ensemble “Da Capo” ,dat was ontstaan bij gelegenheid van een reünie in 2008, is per 1 januari 2011 opgeheven en de spelers uit deze groep spelen sindsdien mee in het A-orkest van Accordia dat daarnaast ook nog altijd een ensemble heeft voor die mensen welke qua kunnen het A-orkest zijn “ontgroeid”(maar daar wel allen nog in meespelen!)Terug van weggeweest! Na enige jaren afwezigheid heeft Accordia sinds mei 2015 weer een heuse beginnersgroep. Een groep met de treffende naam "De Notenkrakers"!Deze groep die in het leven is geroepen voor in eerste instantie de beginnende accordeonist, staat onder de enthousiaste leiding van Rianne Kersten-Ruffini. De groep biedt mogelijkheden voor accordeonisten met een muzikale achtergrond van minimaal anderhalf tot twee jaar die het leuk vinden om samen met andere in orkestvorm muziek te maken.Januari 2018, een nieuw tijdperk wordt ingeluid. Na een periode van7 jaar met heel veel plezier het orkest te hebben gedirigeerd heeft Maurice Kersten, op weg naar het 75-jarig jubileum, het directiestokje overgedragen aan dirigent(e) Wendy Remans.Regelmatig worden er concerten gegeven in bejaardentehuizen, tehuizen voor gehandicapten, ziekenhuizen, kerken en worden concerten met andere verenigingen gegeven. Vermeldenswaard is dat na een concert bij Afcent in Brunssum de ere-voorzitster (Mevr.Truus Lips-Delnoy) van “Accordia” werd onderscheiden. Concertreizen werden gemaakt naar lnnsbruck, Zwitserland en Duitsland, Spanje Slovenië, Oostenrijk en in 2006 nog naar Italië. Verder is het noemenswaardig dat Accordia professionele geluidsopname heeft gemaakt en dat het A-orkest reeds meerdere malen was te beluisteren op de landelijke zender radio 4 en de regionale omroep Limburg (L1) welke in juni 2009 ook ruimschoots in het L1 TV-journaal aandacht heeft besteed aan Accordia's scholenproject.

Accordia

Accordeonvereniging Kerkrade


http://www.facebook.com/AccordiaKerkrade